Депресивни състояния и страхове

Повтарящи се мисли /натрапливи мисли, обсесии/ и действия /ритуали, компулсии/в честота над 1-2 пъти, превърнати от пациента в безсмислен ритуал. Нормалният човек повтаря действие или проверява ефекта от него 1-2 пъти. Натрапливо болния го прави десетки и стотици пъти. Това са натрапливи мисли и или поведение, мъчителни за пациента поне 2 седмици, като: болния ги разпознава като свои, опитал се е да им се противопостави, най-малко на една мисъл или действие, не се възприемат като приятни и се повтарят по неприятен за болния начин.

Натрапливи/обсесивни/ мисли, особености: Тук се отнасят натрапливи страхове и представи, както и импулси. Характерна е несигурността на болния относно последствията от негови собствени действия. Може да има страх, че ще причини нещастие някому. Може да виждат картини на бедствия при което виждат себе си за виновни. Може да има страх от това, че импулсивно ще направи нещо неприлично или неправилно или грешно. 

Ритуали/компулсии/, особености: Това е натрапливо повтарящо се действие с цел да погаси напрежението породено от натрапливата мисъл. Оформя се комплекс – тази мисъл няма да ме тревожи, ако направя този ритуал. И той помага, но моментно и частично, до следващия поток от натрапливи мисли. Не може да се завършат реални действия, поради отклоняване в ирационални ритуални действия. Възможни са сложни динамично еволюирали ритуали продължили часове, завършващи с пълно изтощение и отчаяние. 

Видове натрапливо поведение/ритуали/

За чистота. Най-често срещаната натрапливост. Ирационалния фокус е „мръсното”. Може да се прояви като натрапливост за чистене на дома, колата. Наблюдавал съм случай, когато мръсното може да „лети във въздуха” и да се полепва по кожата до физическо усещане, без да е имало физически контакт. Къпането може да е с маниакално с часове. Ритуалът често е строг и не може да се пропусне или промени до протриване на кожата.

За контрол на нещо– електрически уреди, пари, заключване. Връщат се да проверят дали са изключили ключа на лампата, електроуредите, дали са затворили прозорците. Маниакално желание да проверят отново и отново дали са направили добре нащата. Не могат да се доверят на себе си, че са го направили и така отново и отново много пъти едно и също действие. Пациент казва: „Аз затворих прозореца, но не съм сигурен и проверявам 5-6 пъти поне”.

За броене– изпълняване изискването на числа, към които има фиксация, започва броене, калкулиране или изпълняване на действие точен брой пъти по определен начин. Възможни са сложни динамично еволюирали ритуали продължили часове, завършил с пълно изтощение и отчаяние. В случая, който наблюдавах ритуала беше започнал с броене и продължил с подреждане, пипане на предмети по точна схема, като отчаянието бе настъпило поради страха от „неправилното” изпълнение на ритуалите, а пълното изтощение беше дошло след шестия час.

За събиране– трупат се книги, вещи и други, които смятат за полезни за тях, осигуряващи им сигурност с броя си. * имам наблюдение на жена,която ходи с над 15 химикалки в чантата си.

Необходимост от признаване на грешки– човека очаква непрекъснато уверние, че не е сгрешил.

Натрапливости за ред– графици, подписи, поствяне на предмети по точен начин на определено място и напрежение, ако това бъде променено от друг. Преподреждането на вещи или колекция

Натрапливост за пипанена хора или предмети. Често срещана находка.

Възможни са комбинирани ритуали–в случая, който наблюдавах ритуала беше започнал с броене и продължил с подреждане, пипане на предмети по точна схема, като отчаянието бе настъпило поради страха от „неправилното” изпълнение на ритуалите, а пълното изтощение беше дошло след шестия час.


Резултати за засегнатия : Той унищожава времето си с безплодни повтарящи се действия на проверка с цел сигурност, като в резултат на ирационалността и безплодността им усещането за сигурност е само резултат на временно успокоение и на практика е крехко и лесно нарушимо. Поради прикриване на ритуалния комплекс от хората следва изолация, безработица и още по-голяма несигурност. Възможни са тежка депресия и суициди/опити за самоубийство/. Макар и рядко, поради ирационалността на комплекса, изолацията и дереализацията има опасност от преминаване в психоза. Считам психотерапевтичната работа с тези случаи за задължителна, с оглед на тежките житейски, личностови и социални проблеми, които представлява, а също и с оглед на тежката перспектива.

Смесени тревожности : 
Тревожно-депресивно разстройство е най-често срещаното комбинирано тревожно разстройство. Включва проявата на синдромите на тревожност и депресия заедно, но те не са толкова тежки и никой от тях не е води по изявата си. Може да са сравнително леки състояния, които са доста чести в практиката на първичната медицинска практика или най-често не стигат до нея, а може да се изявят с тежка симптоматика, зад която е възможно да стоят личностови разстройства или други сериозни тежки характерови проблеми, затрудняващи изключително много способността на тези индивиди да се справят адекватно с живота си. И нещо много важно!

Желателно е да се обръща сериозно внимание на тези състояния, в които има симптоми на депресия. Депресията винаги е "глас", който казва: "Не виждам изход. Имам нужда от помощ. Сам не успявам да се справя".

Посттравматично стресово разстройство:
Това е разстройство причинено от силни стресогенни фактори, свързани с прекомерна заплаха, като природни катаклизми, сражения, очевидство на насилствена смърт или жестокост, жертви на изнасилване, тероризъм и много други. Същественото в проявата му е многократно последващи изживявания на травмата чрез "оживяване" на преживените сцени. Сънища или кошмари. 

Водещи усещания са за скованост, вцепененост, емоционална отчужденост от другите хора и случващото се наоколо, невъзможност за изпитване на удоволствие и избягване на ситуации и елементи в тях, наподобяващи преживяната травма. Понякога се наблюдават прояви на силен страх, агресия или паника. 

Често се наблюдават симптоми на вегетативна превъзбуда, безсъние. Може да се насложат и депресивни или тревожни състояния и/ или мисли за самоубийство. Трябва да се внимава много с психоактивните вещества при това състояние, поради опасност от усложняване. Прогнозата е добра ако се лекува адекватно.

Други смесени тревожности са състояния отговарящи на описанието за генерализирана тревожност, но имат проявени черти и на други невротични или свързани със стрес разстройства. Обикновено в практиката се срещат именно такива разстройства, и по-рядко чисти състояния.

СПЕЦИАЛИСТИ

Силвана Дюлгерова
Силвана Дюлгерова
Рена Николова
Рена Николова
Наталия Филипова
Наталия Филипова

КОНТАКТИ

С предварително записване

телефон: 0887 55 12 29
гр. Стара Загора
ул. Васил Левски № 15
© 2018 All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.