Онкологични заболявания

Печат

Психологическа помощ при пациенти с онкологични заболявания
Психологическата практиката показва, че след поставянето на онкологичната диагноза хората не знаят как да реагират. Първо изпадат в състояние на паника, безнадежност, обърканост и безпомощност, след което болните често изпадат в тежка депресия. Хипнотерапевта, психологът е този, който подпомага пациента в процеса на преживяване и намиране на начини за справяне с психологичните реакции спрямо болестта, лечението и различните загуби настъпили вследствие на заболяването.
Кабинетът осигурява специализирана психологическа помощ на пациенти с онкологични заболявания и техните близки, във връзка с психологичните, емоционални и поведенчески проблеми, които възникват вследствие на стресогенното събитие и активното лечение.


Осъществяваната психологическа дейност изхожда от потребността на личността да бъде подпомогната да се справи с травматичните въздействия на онкологичното заболяване, което предизвиква различни ефекти върху психиката и дълбоките тенденции на личността.